Jump to content

Rock out

Član foruma
  • Content Count

    4
  • Joined

Community Reputation

2 Neutral
  1. Vasko Popa КLINA Jedan bude klin drugi klešta Ostali su majstori Кlešta dohvate klin za glavu Zubina ga rukama ga dohvate I vuku ga vuku Vade ga iz patosa Obično mu samo glavu otkinu Teško je izvaditi iz patosa klin Majstori onda kažu ne valjaju klešta Razvale im vilice polome im ruke I bace ih kroz prozor Neko drugi zatim bude klin Neko drugi klešta Ostali su majstori
  2. Novi video spot Grešnika. Potrebna je EKSPERTIZA... ''Nepismeni tajkuni glumataju snobove Od države na poklon dobili su robove''
×
×
  • Create New...